Giới thiệu giải pháp Quản trị nguồn nhân lực - VietDMS HRM

 VietDMS HRM là phân hệ quản lý nguồn nhân lực thông minh được tích hợp trong giải pháp tổng thể VietDMS ERP có khả năng hoạt động độc lập như một giải pháp quản lý nguồn nhân lực độc lập. Hỗ trợ quản lý các đối tượng như: Quản lý thông tin nhân viên, Tuyển dụng, Quản lý tài năng, Đào tạo, thăng chức, thuyên chuyển nhân viên, Quản lý chấm công và tính lương …

VietDMS HRM kết nối chặt chẽ với các phân hệ khác và giải quyết các bài toán thiết yếu đặt ra như: 
1/ Quản lý thông tin nhân sự
2/ Quản lý chính sách nhân sự
3/ Quản lý tuyển dụng
4/ Quản lý đánh giá tài năng
5/ Quản lý  Đào tạo nhân sự
6/ Quản lý chấm công và tính lương
Sơ đồ liên kết phân hệ:
CÁC TÍNH NĂNG:

1/ Quản lý thông tin nhân sự:

STT

CHỨC NĂNG

THÔNG TIN QUẢN LÝ

1

Sơ yếu lý lịch

-          Quản lý tất cả thông tin cơ bản của nhân viên như: MSNV, Tên nhân viên, Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh, Giới tính, Tình trạng gia đình, Địa chỉ thường trú, Địa chỉ tạm trú…

2

Hợp đồng lao động

-          Quản lý hợp đồng với những thông tin cơ bản như: Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Đơn vị trực thuộc, Nơi làm việc, Phòng ban, Chức danh, Hệ số lương, Mức lương, Phụ cấp, Ngày ký, Tình trạng hợp đồng….

-          Quản lý các lần ký kết hợp đồng của nhân viên.

-          Cảnh báo các hợp đồng hợp hạn theo quy định được thiết lập bởi bộ phận nhân sự để bộ phận nhân sự biết và xử lý.

3

Thiết lập Ngạch lương, Bậc lương áp dụng cho các đối tượng trong công ty

-          Hệ thống hỗ trợ chức năng cho doanh nghiệp thiết lập Ngạch lương và Bậc lương theo nhu cầu của công ty, những thông tin cơ bản quản lý như: Mã Ngạch lương, Tên  Ngạch lương, Ngày hiệu lực, Ngày quyết định, Số quyết định, Người ký quyết định, Ngày ký…

-          Tạo danh sách các Bậc lương thuộc Ngạch lương.

-          Áp các vị trí công việc vào từng Bậc lương, Ngạch lương cụ thể.

4

Quản lý phụ cấp

-          Hệ thống cho phép thiết lập thông tin phụ cấp cho từng vị trí chức danh, chứng chỉ/bằng cấp với những thông tin quản lý như: Ngày hưởng phụ cấp, Loại phụ cấp, Mức phụ cấp…

5

Bảo hiểm

-          Quản lý mức đóng bảo BHYT – BHXH – BHTN theo quy định của pháp luật. Linh động điều chỉnh khi có sự thay đổi của quy định.

-          Ghi nhận các loại bảo hiểm khác không có trong quy định của pháp luật được thỏa thuận đóng giữa nhân viên và công ty: Loại bảo hiểm, Số tiền, Phần trăm công ty đóng, Phần trăm nhân viên đóng, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc.

6

Quản lý nghỉ phép

-          Hệ thống cho phép ghi nhận nghỉ phép, thông tin xin nghỉ phép được ghi nhận sẽ được chuyển sang cấp trên duyệt gồm có những thông tin như: Từ ngày, Đến ngày, Lý do, Loại phép, Số phép tiêu chuẩn, Số phép nghỉ trừ hàng tháng…

-          Khi nhân viên nghỉ phép vượt quá thời hạn cho phép, hệ thống sẽ tự động cảnh báo cho cấp quản lý biết để theo dõi và có hình thức xử lý.

7

Quản lý quá trình làm việc

-          Ghi nhận quá trình làm việc của nhân viên tại công ty như: Thuyên chuyển, Thăng chức, Điều động…về vị trí công tác mới hoặc nơi làm việc mới.

8

Quản lý kinh nghiệm làm việc

-          Ghi nhận quá trình làm việc mà nhân viên đã làm trước kia như: Tên công ty, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Chức danh, Công việc, Mức lương, Lý do nghỉ.

9

Quản lý quá trình đào tạo

-          Hệ thống ghi nhận thông tin về các khóa đào tạo mà nhân viên đã trải qua trước hoặc khi đã vào công ty: Từ ngày, Đến ngày, Tên khóa học, Nơi đào tạo, Chi phí đào tạo…

10

Quản lý trình độ chuyên môn

-          Quản lý về trình độ học vấn chuyên môn của nhân viên: Trình độ, chuyên ngành, Hệ đào tạo, Nơi đào tạo, Thời gian đào tạo, Ngày cấp bằng, Xếp loại bằng cấp…

-          Áp các thông tin về trình độ chuyên môn này vào các vị trí chức danh cụ thể, hỗ trợ cho việc xét Đào tạo và thăng chức về sau.

11

Quản lý kỹ năng nhân viên

-          Quản lý các ký năng mà nhân viên cần có.

-          Áp các kỹ năng này vào từng vị trí chức danh cụ thể, hỗ trợ cho việc xét Đào tạo và thăng chức về sau.

12

Ngoại ngữ

-          Danh mục cắc ngoại ngữ mà nhân viên cần có: Tên ngoại ngữ, Trình độ, Ngày cấp…

-          Quản lý thời giạn các loại bằng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, cảnh báo hết hạn các loại bằng cấp đó.

13

Nhật ký công tác

-          Theo dõi quá trình đi công tác của nhân viên: Từ ngày, Đến ngày, Nơi đến, Chi phí, Mục đích

14

Thông tin thân nhân

-          Thông tin cơ bản của thân nhân  nhân viên: Họ Tên, Năm sinh, Nơi ở hiện tại, Nghề nghiệp, Mối quan hệ (Cha mẹ, anh chị…), có được tính khấu trừ phụ thuộc không, nếu có thì từ thời gian nào đến thời gian nào.

15

Sức khỏe

-          Ghi nhận thông tin các lần khám sức khỏe của nhân viên và kết quả khám của mỗi lần đó: Ngày khám, Nơi khám, Tình trạng sức khỏe…

-          Theo dõi quá trình khám và điều trị bệnh nghề nghiệp

-          Quản lý trường hợp Tai nạn lao động, thời gian bị tai nạn, mức độ thương tật.

16

Hộ chiếu

-          Số hộ chiếu, Ngày cấp, Ngày hết hạn, Nơi cấp, Loại hộ chiếu

17

Quản lý thông báo đến hạn cần xử lý

-          Các loại thông tin cần cảnh báo như: Hợp đồng lao động, Hết hạn thử việc, Đến hạn nghỉ việc, Sinh nhật, Đến hạn tăng lương, Hết hạn hộ chiếu, Hết hạn bảo hiểm khác, Hết hạn các chứng chỉ có thời hạn, Các chứng chỉ cần thu hồi, Sắp nghỉ thai sản, Sắp hết hạn nghỉ thai sản, Đến hạn nghỉ hưu 6 tháng, Đến hạn nghỉ hưu 3 tháng…

-          Hệ thống sẽ hiển thị thông báo theo các trường hợp được thiết lập để người quản lý nắm và theo dõi kịp thời.

18

Ghi nhận hồ sơ, bản quét Scan cho các quyết định liên quan đến nhân sự

-          Hệ thống thiết lập thêm cho phép ghi nhận đính kèm các bản Scan quyết định đối với các chức năng trên.

 

2/ Quản lý chính sách nhân sự:

STT

CHỨC NĂNG

THÔNG TIN QUẢN LÝ

1

Thiết lập chế độ nghỉ phép, tính phép năm

-          Hệ thống sẽ hỗ trợ thiết lập số ngày nghỉ phép năm tùy theo từng loại lao động.

-          Hỗ trợ tăng phép theo thâm niên.

-          Tùy theo tính chất công việc, vai trò của nhân viên mà công ty sẽ xem xét duyệt cho một số đối tượng được cộng dồn phép lâu hơn quy định. Danh sách này thay đổi hàng năm

2

Quy định trợ cấp thôi việc

-          Hệ thống hỗ trợ thiết lập về khoản trợ cấp thôi việc gồm những thông tin  như: Số tháng lương được hưởng trợ cấp, Số tháng làm việc tối thiểu để được hưởng trợ cấp, Quy định thời gian tính thâm niên, Thời gian căn cứ tính lương trợ cấp thôi việc, Số ngày phép còn lại của nhân viên (Không thanh toán, trừ trường hợp nhân viên nghỉ hưu thì được thanh toán những ngày phép còn lại)

3

Chế độ thử việc

-          Quy định Thông tin thử việc: Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Vị trí công việc, Lương thử việc…

4

Quy định về thời gian tăng lương

-          Hệ thống hỗ trợ cho phép quy định về thời gian tăng lương theo từng Ngạch lương, bậc lương hoặc theo thời gian định kì hàng năm công ty xét tăng lương.

5

Cập nhật hồ sơ nhân sự hàng năm

-          Hàng năm, doanh nghiệp tổ chức cho nhân viên khai bổ sung thông tin cá nhân. Nhân viên có thể đăng nhập vào hệ thống để kê khai thông tin cá nhân của mình.

-          Bộ phận phụ trách nhân sự sẽ xem xét và duyệt các thông tin đó. Nếu thông tin hợp lệ thì sẽ được duyệt và cập nhật tự động vào hệ thống.

6

Đánh giá khen thưởng, kỷ luật

-          Hệ thống cho phép doanh nghiệp tự thiết lập các tiêu chuẩn xếp loại và tính điểm cho nhân viên. Các tiêu chuẩn xếp loại tính điểm có thể là dưa trên: Khối lượng công việc, Chất lượng công việc, Kỹ năng phát triển…

-          Quá trình dánh giá theo từng cấp, cấp trên đánh giá điểm cho cấp dưới theo các tiêu chí đặt ra cho cấp đó, sau đó chuyển qua bộ phận phê duyệt ghi nhận vào hệ thống.

-          Phòng tổ chức nhận kết quả và ghi nhận khen thưởng cho nhân viên.

-          Dựa vào kết quả đánh giá các quý trong năm, định kỳ hàng năm, công ty tổ chức xem xét để duyệt tăng lương chức danh cho nhân viên.

-          Lập các báo cáo đánh giá: Bản đánh giá thực hiện công việc

-          Tổng hợp kết quả đánh giá thực hiện công việc

7

Chế độ cấp phát trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên

-          Hệ thống cho phép thiết lập danh sách các trang thiết bị bảo hộ được cấp phát.

-          Cấp phát trang thiết bị bảo hộ và thời gian sử dụng tùy theo chức danh.

-          Dựa vào danh sách nhân viên, tiêu chuẩn cấp phát, hệ thống sẽ tự động tổng hợp kế hoạch cấp phát trang thiết bị định mức hàng năm theo quy định. Từ định mức này, cấp quản lý sẽ chỉnh sửa và duyệt để đưa vào áp dụng.

-          Hệ thống hỗ trợ theo dõi quá trình cấp phát trang thiết bị, tự động cảnh báo nếu quá trình cấp phát không theo quy định đề ra cho từng đối tượng nhân viên.

-          Hệ thống sẽ tự động thống kê chênh lệch giữa kế hoạch cấp phát và cấp phát thực tế.

-          Đưa ra các báo cáo: Bảng thuyết minh tiêu chuẩn trang thiết bị bảo hộ lao động.

-          Kế hoạch bảo hộ lao động

8

Hệ thống báo cáo hồ sơ nhân viên

-          Tóm tắt lý lịch nhân viên

-          Tổng hợp lao động tháng

-          Sổ theo dõi lao động giảm

-          Sổ theo dõi tạm hoãn hợp đồng lao động

-          Sổ theo dõi bổ nhiệm cán bộ năm

-          Sổ theo dõi lao động tăng

-          Sổ theo dõi lao động nghỉ vô kỉ luật

-          Sổ theo dõi ký hợp đồng lao động

-          Danh sách người lao động đủ tuổi nghỉ hưu trong năm

 

3/ Quản lý tuyển dụng:

STT

CHỨC NĂNG

THÔNG TIN QUẢN LÝ

1

Thiết lập các tiêu chí tuyển dụng

-          Hệ thống hỗ trợ cảnh báo các chức danh cần được tuyển dựa trên số lượng nhân viên hiện có so với số lượng nhân viên cần để thực hiện công việc kết hợp với đề xuất của các bộ phận liên quan và kế hoạch tuyển dụng năm.

-          Hệ thống hỗ trợ thiết lập các yêu cầu tuyển dụng cho các vị trí cần tuyển dựa trên những yêu cầu về tiêu chuẩn năng lực và mô tả của chức danh đó kết hợp với những yêu cầu bổ sung khác do doanh nghiệp tự đưa ra.

2

Thiết lập kế hoạch tuyển dụng

-          Hệ thống cho phép doanh nghiệp thiết lập kế hoạch tuyển dụng năm trên từng vị trí chức danh.

-          Thiết lập chi phí dự trù cho hoạt động tuyển dụng.

3

Sơ tuyển

-          Sau khi nhận và ghi nhận hồ sơ vào hệ thống, hệ thống sẽ tự động dựa trên các tiêu chí tuyển dụng của vị trí chức danh đó để lọc ra danh sách các ứng viên thỏa điều kiện tuyển dụng để vượt qua vòng sơ tuyển.

4

Theo dõi quá trình tuyển dụng

-          Hệ thống cho phép doanh nghiệp thiết lập quy trình tuyển dụng cho từng nhóm chức danh.

-          Hệ thống cho phép ghi nhận kết quả làm bài của từng vòng thi trong quy trình tuyển dụng.Dựa trên những điểm số này, đề xuất danh sách những ứng viên được chọn trúng tuyển và những ứng viên bị loại.

-          Từ danh sách đó, bộ phận quản lý duyệt. Hệ thống cho phép gửi mail hàng loạt đến những đối tượng ứng viên liên quan trong danh sách: Từ chối tuyển dụng, Mời thi tuyển, Thông báo trúng tuyển, Thông báo không trúng tuyển… dựa trên những Template được thiết kế theo nhu cầu người dùng.

5

Theo dõi chi phí tuyển dụng

-          Hệ thống cho phép ghi nhận chi phí thực tế đã phát sinh trong quá trình tuyển dụng.

-          Đưa ra bảng báo cáo chi phí tuyển dụng, đối chiếu với chi phí tuyên dụng đã duyệt để thống kê ngân sách tuyển dụng.

6

Thống kê tình hình tuyển dụng

-          Dựa vào kế hoạch và quá trình tuyển dụng thực tế, hệ thống sẽ thống kê số lượng kế hoạch, đã tuyển dụng, còn phải tuyển…

-          Đưa ra các báo cáo tuyển dụng.

 

4/ Quản lý đánh giá tài năng:

STT

CHỨC NĂNG

THÔNG TIN QUẢN LÝ

1

Thiết lập từ điển tiêu chuẩn năng lực

-          Hệ thống cho phép doanh nghiệp tự định nghĩa từ điển năng lực áp dụng cho toàn công ty.

-          Từ điển năng lực có thể phân thành các loại như: Kiến thức, Phẩm chất (Hành vi thái độ), Kỹ năng, Kinh nghiệm…

2

Thiết lập mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc

-          Hệ thống hỗ trợ thiết lập bảng mô tả công việc và các tiêu chuẩn năng lực cần thiết cho công việc đó.

-          Mô tả công việc và tiêu chuẩn kỹ năng này có thể được thay đổi theo thời gian.

-          Dựa trên mô tả này, hệ thống sẽ đưa ra các gợi ý về lộ trình công việc cho từng nhân viên, giúp công ty đánh giá và đưa ra các kế hoạch đào tạo, thăng chức, thuyên chuyển nhân viên.

3

Đánh giá năng lực nhân viên

-          Hệ thống hỗ trợ xây dựng các bộ câu hỏi đánh giá năng lực cho từng vị trí chức vụ.

-          Cho phép thiết lập quy trình đánh giá một hoặc nhiều cấp tùy theo  quy định của công ty.

-          Cho phép mỗi nhân viên tự đánh giá, và cấp liên quan thực hiện đánh giá theo quy trình đánh giá.

-          Kết quả đánh giá sẽ được chuyển về bộ phận quản lý nhân sự.

4

Hoạch định đào tạo

-          Hệ thống hỗ trợ liệt kê danh sách các đối tượng nhân viên tiềm năng cho vị trí chức vụ muốn xem xét. Đề xuất các tiêu chuẩn năng lực còn thiếu so với vị trí chức danh đề ra. Đồng thời cho phép thiết lập các khóa đào tạo tương ứng với các tiêu chuẩn năng lực đó để xem xét hoạch định đào tạo cho nhân viên hiệu quả.

5

Hoạch định kế thừa

-          Từ bản mô tả công việc, tiêu chuẩn năng lực cần thiết cho công việc, Kết quả đánh giá năng lực định kỳ, hệ thống sẽ hỗ trợ việc hoạch định kế thừa cho doanh nghiệp khi thực hiện chiến lược phát triển nhân sự cho những vị trí còn trống, Theo dõi quá trình phát triển năng lực của từng nhân viên cũng như hoạch định lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên đó.

-           

 

5/ Quản lý  Đào tạo nhân sự:

STT

CHỨC NĂNG

THÔNG TIN QUẢN LÝ

1

Thiết lập danh mục các khóa đào tạo

-          Hệ thống cho phép thiết lập các khóa cần thiết theo nhu cầu đào tạo hay cho từng tiêu chuẩn năng lực.

-          Thiết lập mối liên kết giữa các khóa đào tạo này theo điều kiện tiên quyết và không tiên quyết thỏa mãn điều kiện cho khóa đào tạo khác.

2

Lập danh mục các loại chứng chỉ , yêu cầu đào tạo

-          Hệ thống cho phép lập danh mục các chứng chỉ thuộc các tiêu chuẩn năng lực cần đào tạo.

-          Tương ứng với mỗi chứng chỉ, hệ thống cho phép ghi nhận thời hạn quy định loại chứng chỉ đó đào tạo một lần hay định kỳ (định kỳ bao nhiêu lâu), chứng chỉ đó đáp ứng cho tiêu chuẩn năng lực nào.

-          Tùy theo mỗi loại chứng chỉ, hệ thống ghi nhận việc công ty có cần thu hồi lại văn bằng này hay không khi hết hiệu lực.

3

Thiết lập tiêu chuẩn đào tạo theo chức danh công việc

-          Với mỗi vị trí chức danh ghi nhận các yêu cầu (tiêu chuẩn năng lực) đào tạo của vịt rí chức danh đó là gì.

-          Tương ứng với mỗi yêu cầu đào tạo của từng vị trí chức danh: Hệ thống cho phép thiết lập các khóa đào tạo cần có hoặc các chứng chỉ cần có.

-          Với tiêu chuẩn năng lực trong công việc: có thể học một hoặc nhiều khóa đào tạo thì đạt yêu cầu của tiêu chuẩn đó. Trường hợp có nhiều khóa đào tạo, sẽ thiết lập thứ tự ưu tiên đào tạo để đáp ứng  tiêu chuẩn của công việc cần có.

-          Với từng tiêu chuẩn năng lực: Hệ thống cho phép thiết lập về yêu cầu khóa học/chứng chỉ nào là cần nhất khi xem xét nhân viên có đáp ứng yêu cầu của một vị trí công việc cần tìm. Khi nhân viên đạt yêu cầu đó là có thể đạt được điều kiện.

4

Đánh giá phân tích yêu cầu đào tạo

-          Dựa vào tiêu chuẩn đào tạo và quá trình đào tạo thực tế, thời hạn của các khóa đào tạo, hệ thống sẽ lọc danh sách các nhân viên cần đào tạo để đáp ứng yêu cầu đào tạo.

5

Lập kế hoạch đào tạo

-          Từ việc phân tích đánh giá yêu cầu đào tạo, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các nhân viên chưa đáp ứng so với vị trí công việc và cần phải đào tạo.

-          Từ danh sách này, hệ thống cho phép lập kế hoạch đào tạo (Có ghi nhận ngân sách đào tạo dự kiến).

-          Khi lập kế hoạch danh sách nhân viên cần đào tạo, hệ thống sẽ kiểm tra và cảnh báo thời gian đào tạo dự kiến có phù hợp hay không với các vấn đề như:

o   Nhân viên còn trong hạn kỷ luật

o   Nhân viên còn đang công tác tại nước ngoài

o   Nhân viên bị trùng thời gian đào tạo của khóa đào tạo khác trong kế hoạch đã lập

6

Theo dõi đào tạo, tổ chức thực hiện

-          Khi đào tạo, hệ thống cho phép ghi nhận các loại chi phí đào tạo và phân bổ bình quân cho từng nhân viên tham gia khóa đào tạo hoặc ghi nhận chi phí theo từng nhân viên đó.

-          Chi phí đào tạo sẽ được tổng hợp và thống kê giữa ngân sách kế hoạch và đào tạo thực tế.

-          Khi tổ chức đào tạo hoặc ghi nhận kết quả đào tạo của từng nhân viên, hệ thống cho phép gửi mail thông báo về trưởng bộ phận về việc nhân viên tham gia đào tạo hoặc kết quả đào tạo mà nhân viên nhận được.

7

Tổ chức thi chứng chỉ

-          Chương trình cho phép ghi nhận các lần tổ chức thi chứng chỉ: Nhân sự tham gia, đợt thi, chứng chỉ/Khóa thi, Cập nhật kết quả chứng chỉ/Khóa học của khóa đào tạo, Thông báo kết quả, Cập nhật kết quả, Chi phí tổ chức thi…

8

Cập nhật kết quả đào tạo

-          Kết thúc kỳ thi chứng chỉ/khóa học của khóa đào tạo, tùy theo kết quả của nhân viên mà hệ thống sẽ tiến hành ghi nhận thông tin tương ứng. Với những nhân viên đạt yêu cầu, hệ thống sẽ chuyển thông tin về quá trình bằng cấp/ chứng chỉ khóa đào tạo của nhân viên vào hồ sơ nhân viên.

-          Khi ghi nhận kết quả của từng khóa đào tạo, hệ thống sẽ xem xét và cập nhật lại với từng tiêu chuẩn đào tạo theo quy định trong chức danh công việc nhân viên đảm nhận, hệ thống sẽ cập nhật nhân viên đạt tiêu chuẩn  đào tạo nào.

9

Thiết lập quy định làm việc và đền bù sau đào tạo

-          Thiết lập quy định làm việc sau đào tạo:Tùy theo chi phí đào tạo bao nhiêu thì nhân viên sẽ làm việc trong công ty bao nhiêu năm.

-          Thiết lập quy tắc đền bù: Trường hợp nhân viên nghỉ việc, tổng số tiền mà nhân viên phải đền bù là số tiền tổng tất cả các khóa đào tạo tương ứng với thời gian còn lại mà nhân viên phải làm việc.

-          Thiết lập nguyên tắc tính tổng thời gian nhân viên phải làm việc nếu tham gia nhiều khóa học liên tiếp có chi phí thuộc phạm vi cam kết làm việc sau đào tạo.

10

Quản lý hợp đồng đào tạo

-          Hệ thống sẽ cảnh báo người dùng thiết lập hợp đồng đào tạo cho nhân viên khi chi phí đào tạo thuộc phạm vi phải ký hợp đồng cam kết theo quy đinh.

-          Ghi nhận các hợp đồng đào tạo mà nhân viên đã ký kết.

-          Ghi nhận nhân viên thôi việc: Căn cứ vào nguyên tăc tính tổng thời gian làm việc và nguyên tắc đền bù, hệ thống sẽ tính ra được số tiền nhân viên phải đền bù.

-          Đưa ra báo cáo đào tạo

 

6/ Quản lý chấm công và tính lương:

STT

CHỨC NĂNG

THÔNG TIN QUẢN LÝ

1

Thiết lập ca làm việc

-          Hệ thống cho phép doanh nghiệp thiết lập các ca làm việc gồm các thông tin: Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc, Giờ tăng ca…

2

Chấm công

-          Hệ thống hỗ trợ quét thẻ để chấm công nhân viên.

-          Nhân viên đi trễ về sớm thì sẽ tính vào thời gian này để trừ vào lương cuối tháng.

-          Hệ thống ghi nhận thông tin quét thẻ lần vào đầu tiên và lần ra cuối cùng để tính công theo ca.

3

Quản lý tăng ca

-          Hệ thống hỗ trợ chức năng đăng ký tăng ca cho nhân viên. Nhân viên đi làm ngoài giờ chỉ được tính công khi được xét duyệt đăng ký tăng ca.

-          Hệ thống hỗ trợ thiết lập hình thức sử dụng thời gian tăng ca vào các loại hình như: Ghi nhận để thanh toán tiền lương hàng tháng, hoặc cộng dồn vào quỹ thời gian và ghi nhận vào các lần nghỉ bù tương ứng với quỹ thời gian đó.

4

Quản lý nghỉ bù

-          Thời gian nhân viên được nghỉ bù tương ứng với thời gian trong quỹ cộng dồn.

-          Hệ thống sẽ ghi nhận quỹ thời gian và đối chiếu với thời gian nhân viên xin nghỉ bù để xét thời gian nhân viên xin nghỉ bù có hợp lý hay không, hỗ trợ cho người quản lý duyệt cho phép nghỉ bù hay không.

5

Tạo bảng chấm công

-          Hệ thống sẽ dựa trên ghi nhận hàng ngày để thiết lập bảng chấm công hàng tháng cho nhân viên.

-          Bảng chấm công tại đơn vị sau khi duyệt sẽ chuyển về bộ phận quản lý cao hơn để đối chiếu và duyệt tính lương cho nhân viên trong tháng.

-          In bảng chấm công chi tiết và tổng hợp trong tháng.

6

Tính lương cho nhân viên

-          Tới kỳ tính lương, nhân viên quản lý sẽ chạy phần tính lương cho nhân viên.

-          Có nhiều hình thức tính lương khác nhau tùy vào loại hình doanh nghiệp và chức danh của nhân viên.

-          In bảng lương nhân viên

-          In phiếu lương nhân viên.

Bình luận :

Đăng bình luận :

Họ tên
Email
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Nội dung